GREENPEACE

Greenpeace is een onafhankelijke, internationale milieuorganisatie.
De campagnes van Greenpeace richten zich in de 21e eeuw voornamelijk op het tegengaan van klimaatverandering en het behoud van biodiversiteit. Deze problemen zijn volgens de organisatie het meest urgent. Greenpeace probeert door middel van wetenschappelijke publicaties, lobbywerk en vreedzame acties de aandacht te vestigen op deze problemen en duurzame oplossingen te stimuleren.
Wetenschappelijk onderzoek vormt naar eigen zeggen de basis van de campagnes van Greenpeace en voor de door haar aangedragen oplossingen. Spectaculaire acties zijn altijd het handelsmerk geweest van de organisatie, zoals de bootjes met Greenpeace-activisten tussen harpoenen en walvissen in 1975. De beelden van het verzet tegen de commerciële walvisjacht verspreidden zich over de hele wereld en gaven de organisatie grote bekendheid. Als resultaat hiervan werd in 1986 de commerciële walvisjacht verboden.
Shell wast zijn vuile imago groen met misleidende reclames over CO2-compensatie. Negen rechtenstudenten van de Vrije Universiteit Amsterdam gingen op onderzoek uit en dienden een klacht in bij de Reclame Code Commissie. In dit artikel lees je waarom de reclames van Shell niet zo mooi zijn als ze lijken.
De kracht van Greenpeace is dat we een grote, internationale organisatie zijn. Milieuvervuiling en milieuvervuilers houden zich absoluut niet aan grenzen. Denk bijvoorbeeld aan klimaatverandering. Of aan giftige stoffen in het water en in de lucht. Daarom voeren alle Greenpeace-kantoren samen actie.
Bij Greenpeace Nederland werken zo’n 100 mensen en zijn ongeveer 2000 vrijwilligers actief. Onze directeuren zijn Anna Schoemakers en Andy Palmen (a.i.). We hebben een onafhankelijke, onbetaalde Raad van Toezicht van deskundige en ervaren mensen.
Vanuit 55 landen komen we 365 dagen per jaar in actie. Dat doen we samen met de lokale bevolking en betrokken supporters om de aarde te beschermen.
Iedere minuut belandt er een vuilniswagenlading aan plastic afval in zee. Bedrijven zoals Unilever, Coca-Cola en Nestlé zijn verslaafd aan goedkoop wegwerpplastic. Maar onze oceanen betalen de prijs en de plastic soep groeit. Op de meest afgelegen plekken op aarde vinden we plastic van deze bedrijven terug. Dit kan anders! Deze bedrijven hebben de oplossing in handen.
Een stevige CO2-heffing is nodig en effectief. Het kabinet legde in een consultatie een voorstel voor een CO2-heffing voor die zwak en niet effectief is. Het is de vraag of met de variant van het kabinet de CO2 uitstoot voldoende vermindert. Greenpeace stelt in haar reactie dat de huidige generatie moet betalen voor onze uitstoot, niet de toekomstige generatie. En de sterkste schouders moeten de zwaarste lasten dragen, niet andersom. Voer daarom een vlakke CO2-heffing in die alle uitstoot belast.
Greenpeace is een onafhankelijke, internationaal opererende milieuorganisatie die zich inzet voor een groene, vreedzame planeet. We zijn mensen met een missie. Met en namens miljoenen wereldverbeteraars zoals jij gaan we de confrontatie aan met grote bedrijven en overheden. Samen hebben we de kracht, kennis en het lef om grote milieuproblemen bij de wortels aan te pakken. Samen maken we het verschil.

(bron: Greenpeace)